Offer

दमक-२, खरखरेको चौ बाटो नजिक १ तल्ला घर बिक्रीमा
Buy
दमक-०५, हरि ओम कोलोनीमा रेसीडेन्टल जग्गा बिक्रीमा
Buy
दमक-०९, शान्ति मार्गमा १० धुर जग्गा बिक्रीमा
Buy
दमक-०५ क्याम्पस मोडमा १० धुर जग्गा बिक्रीमा
Buy
दमक-०९, बिजुली अफिस पछाडी आकर्षक घर बिक्रीमा
Buy
Attractive land on sale at Urlabari-06, Near Holy Child Boarding School
Buy

Attractive land on sale at Urlabari-06, Near Holy Child Boarding School

Urlabari, Morang

  • Drainage

  • Drinking Water

  • Parking

Open chat
1
Scan the code
Hello 👋
This is Purbeli Real Estate Whatsapp, How can we help you?